Víska - Porčův Mlýn

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Tzv. Porčův Mlýn byl za 2. svět. války jednou z partyzánských základen na Kunštátsku. Manželé Porčovi byli v únoru 1945 zatčeni a 10. 4.1945 popraveni v koncentračním táboře Mauthausen. Pamětní deska je na kapličce ve Zbraslavci.