Vírská přehrada

Vír l - Vírská přehrada

Největší vodní plocha oblasti (232 ha) na řece Svratce. Překrásná příroda. Vírská přehrada byla budována v letech 1954 - 57, hráz je vysoká zhruba 71 metrů a dlouhá přibližně 300 metrů. Délka Vírské nádrže 6 kilometrů a obsah vody 56 mil. m3.

Přehradní nádrž ve Víru slouží jako zdroj pitné vody pro severní část okresu Žďár na Sázavou a jako doplňkový zdroj pro město Brno. Z toho důvodu je přístup k Vírské nádrži do 1. pásma hygienické ochrany, koupání a rekreace zakázány.

Pod hrází hydroelektrárna se dvěmi turbínami a úpravna vody. Nicméně pro turisty je to tu hotový ráj na zemi.

Vírská přehrada - tip na výlet

Kousek od Vírské přehrady se nachází místo zvané Vírská skalka odkud je překrásný pohled dolů do údolí kde se klikatí vytékající voda z Vírské nádrže.

Vír l - Vírská přehrada - v televizi

Dějiště románu Zdeňka Pluhaře „Modré údolí". Pod obcí Vír je vyrovnávací nádrž Vírská přehrada Vír II s malou hydroelektrárnou, která zachycuje kolísavé odtoky vody při špičkovém provozu hlavní elektrárny na Vírské přehradě Vír I a zajišťuje rovnoměrný průtok v řece Svratce.