Ubušínek

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Ubušínek je vesnička u Ubušína, v minulosti v dochovaných písemnostech také zvaný jako Malý Ubušín, která patřila Vilémovi z Pernštejna. První písemná zmínka o Ubušínku pochází z roku 1390. Ubušínek je vesničkou na Vysočině s velkým množstvím roubených a zděných lidových staveb a právem je v Ubušínku památková zóna lidové architektury.

Historie Ubušínku

V Ubušínku pobýval v letech 1774 - 1784 Tomáš Juren, který učil a šířil mezi tehdejším obyvatelstvem Ubušínku evangelickou víru. Nakonec se mu to podařilo a téměř celá osada konvertovala.

Mimo jiné T. Juren v 19-ti letech si koupil jeden z celkových 12 originálů (vydaných v r. 1631) knihy Labyrint světa a Ráj srdce od Jana Amose Komenského.

Zda byl (pocházel z pěti dětí) v nějakém příbuzenském vztahu s Martinem Jurenem, který měl proslov na podzim roku 1781 v nedalekém Prosetíně u známého prosetínského dubu u kostela po  vyhlášení Tolerančního patentu se mi zjistit nepodařilo.