Svojanov

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Svojanov

Původní název Fürstenberg nyní Svojanov. Nad městysem, který je v údolí pod hradem se tyčí stejnojmenný hrad Svojanov založený Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1265 k ochraně Trstenické stezky.

Z doby založení dochován ovál hradu se zbytkem vnější hradební zdi a mohutná válcová věž s břitem. Původní gotický palác s kaplí sv. Kateřiny znovu vybudován renesančně r. 1569. Současně vznikl vnější hradební pás se šesti oblými baštami. Dům střelců a tzv. Nový palác. Dnešní podoba hradu Svojanova je dílem empírová přestavby po požáru z roku 1842 (starý palác již nebyl obnoven). Vstup do hradu průjezdem v přízemí empírové budovy. Naproti vchodu bývalý ovčín a ratejna, vpravo bývalo obydlí panského myslivce.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1718 na mostě přes příkop. Od božích muk na okraji lesa vých. od hradu Svojanov pěkný výhled (odbočka turistické trasy). Letovisko v přírodním parku údolí Křetínky s nádherným okolím. Zkratkou to je jenom kousek ze svojanovského hradu do Starého Svojanova.

Architektura Svojanova

Domy poličské lidové architektury. Nově rekonstruovaný pozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla ve Svojanově z roku 1786. Stylově opravená barokní fara z r. 1777. Kaplička sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. století.

Zajímavosti o Svojanově

Emotivně působící hřbitov s pietně upraveným hrobem dívky, která zemřela po zadržení a výsleších na Státní bezpečnosti. Ve Svojanově a v okolí jsou 3 smírčí kříže. Památným stromem je dvojitá lípa velkolistá s obvodem kmenů 300 a 465 cm.