Švařec

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Švařec je připomínán už v roce 1346, tehdy patřil do zubštejnského panství. V minulosti byl v obci hamr a v okolí Švařce se těžilo stříbro, olovo, zinek, měď, železná ruda. Švařec a okolí je jedna ze dvou lokalit kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu v ČR.

Zajímavosti Švařce

Přírodní památkou je ve Švařci krytá lávka přes Svratku postavená na přelomu 18. a 19. století. Tato krytá lávka ve Švařci je jednou z posledních na západní Moravě. Nachází se na příkrém  svahu nad úpravnou vody a kostelíkem.

Výstavba úpravny vody pro brněnský vodovod, která se sem přivádí podzemním přivaděčem z Vírské přehrady. Za komunistického režimu byla stavba součástí utajované "akce Norbert", v rámci které bylo plánováno zřízení pracovních táborů pro odpůrce totalitního režimu.