Starý Svojanov

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Fresky Starý Svojanov

Starý Svojanov měl v dávné minulosti funkci strážního hradiště jako předchůdce hradu Svojanova. Cesta ze svojanovského hradu zkratkou tzv. Zádušní cestou do Starého Svojanova trvá sotva pár minut.

Architektura Starého Svojanova

Nově opravený gotický kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově z přelomu 13. a 14. století krytý šindelovou střechou. Malířsky a sochařsky vyzdoben v 2. pol.ovině14. století, dochovaná např. freska „Poslední soud" na klenbě. V interiéru kamenná křtitelnice. Kolem tohoto kostela  hřbitovní zeď s barokní branou z 18. stol., v jejím výklenku socha sv. Mikuláše.

V kostele ve Starém Svojanově byli pohřbívání majitelé hradu Svojanova, k němuž vede od kostela již zmíněná Zádušní cesta.