Sněžné

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Sněžné je připomínáno již v roce 1335, ovšem původní název nynějšího městyse Sněžného byl Německé podle vlastníka a tou byla německá šlechtická rodina. Německé bylo přejmenováno na Sněžné po 2. svět. válce.

V 17.-19 století se i ve Sněžném tak jako v jiných lokalitách na Vysočině těžila železná ruda. Sněžné je rodištěm známého malíře a grafika Bohdana Laciny.

Architektura Sněžného

Barokní kostel sv. Kříže ve Sněžném pochází z 18. století. U něj jsou litinové kříže z 19. stol., výrobky tehdejších hutí v Kadově. Evangelický kostel z roku 1788, při přestavbě v roce 1860 byla přistavěna věž.