Slatiny

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Slatiny je typická horská ves s rozptýlenou pasekářskou zástavbou založená na počátku 18. století jako dřevařská osada. Památným stromem ve Slatinách je lípa velkolistá s obvodem kmene 655 cm a výškou přes 26 metrů.

Zajímavosti Slatin

Ze Slatinských vzrostlých stromů stojí za zmínku ještě nádherný javor mléč s obvodem kmene 407 cm ten však zatím jako památný strom vyhlášen nebyl a o 150 metrů níže je mohutná třešeň s obvodem kmene 298 cm.