Prosetín

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Prosetín je připomínán roku 1349. V okolí Prosetína koncem roku 1944 působí  partyzánská skupina Jermak, které byl postaven památník 3,5 km jižně od Prosetína. Další zajímavostí je historie více jak 22 metrů vysokého a přes 450 let rostoucího prosetínského dubu u kostela.

Prosetínský dub

V Prosetíně u evangelického kostela dodnes roste dub o kterém se opravdu může říci, že je to strom památný. V dávné minulosti byl svědkem několika událostí, které ovlivnili život nejen v Prosetíně, ale i v ČR.

K vydání Tolerančního patentu vedly tehdy i prosby prosetínských občanů a rozmluva  dokonce císaře Josefa II. s prosetínským rodákem Řehořem Jakubcem, to proběhlo na podzim v roce 1781, s největší pravděpodobností někdy před 13. říjnem téhož roku.

Po vyhlášení Tolerančního patentu měli čeští evangelíci včetně těch prosetínských povoleno přihlásit se pouze k helvetskému nebo augsburskému vyznání a tak se místní sešli právě u tohoto Prosetínského dubu a po projevu Martina Jurena se všichni přihlásili k povolenému helvetskému vyznání.

V prosetínském evangelickém kostele byla za druhé sv. války ukryta vysílačka, která patřila právě již zmiňované partyzánské skupině Jermak i tohoto odvážného činu byl Prosetínský dub svědkem.

GPS poloha Prosetínského dubu s obvodem kmene 450cm: 49° 31' 38.39"N, 16° 23' 45.4"E

    Architektura Prosetína

    Roubené lidové chalupy čp. 32 z roku 1827, čp. 38 a 60 z konce 19. století. Farní kostel sv. Markéty v Prosetíně z 18. století s volně stojící zvonicí. Evangelická modlitebna z r. 1782.