Polička

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Polička

Město Polička bylo založeno roku 1265 jako královské město na zemské Trstěnické stezce a pojmenována podle místního názvu „Na Poličkách", zmiňovaného již v první písemné zprávě o tomto území z r. 1167. Roku 1307 se stala Polička královským věnným městem královny Elišky Rejčky, vdovy po Václavu II.

Roku 1421 je Polička obsazena bez boje husity a ještě téhož roku dobyta uherským vojskem. Odboj proti Ferdinandovi I. r. 1547 a proti  Ferdinandovi II. r. 1620 přinesl poličským obyvatelům velké tresty a ztrátu dřívějších svobod a privilegií. Ty byly obnoveny až r. 1628 s výhradou, že se vztahují jen na měšťany katolické víry, což vedlo k odchodu značné části  obyvatel Poličky. Až v 18. stol. se rozšířil obchod a plátenictví, město bylo znovu vydlážděno a postaveny dva pivovary.

Poličské městské hradby

Stará část Poličky na původním půdorysu z doby svého založení je chráněna jako městská památková zóna. Dobře zachované jsou poličské městské hradby obklopují v elipse celé historické jádro. Opevňovací systém z 2. pol. 14. stol. byl tvořen 10 m vysokou hlavní hradbou s cimbuřím a ochozem, devatenácti půlkruhovými baštami, parkánem, parkánovou zdí a vodním příkopem s valem a palisádou. U městských hradeb v Poličce jsou zachovány fortny a na  některých místech zřetelné stopy po valu i příkopu se zbytky parkánové zdi. Opevnění se postupně  rekonstruuje a zpřístupňuje veřejností. Nejlépe je viditelné na východní a jižní straně města Poličky.

Architektura v Poličce

Unikátně zachovaná radniční kaple z r. 1751 s pův. výzdobou a kalvárie od sochaře Jiřího Pacáka. Novogotický kostel sv. Jakuba v Poličce postaven v letech 1853-65 na místě původního gotického kostela z 2. pol. 14. stol. Interiér kostela v Poličce s obrazy od Jana Hellicha a Viléma Kandlera z 2. pol. 19. stol., sousoším „Pieta" a „Cesta na Golgotu" od J. Pacáka z 18. stol, a  plastikou sv. Jakuba a výzdobou kazatelny od Václava Levého. Zvon z r. 1511. Ve věži je rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů, která je veřejnosti přístupná.

Bývalé chaloupky „Na bídě" z roku 1845 při hradbách byly typickou ukázkou obydlí městské chudiny v Poličce. V současnosti jsou některé chaloupky obnoveny.

Poličské Městské muzeum s galerii a Památníkem Bohuslava Martinů najdete v Tylově ulici  č. 114.

Známé osobnosti a Polička

Polička je mimo jiné rodným městem hudebního skladatele Bohuslava Martinů (1890 -1959) nyní pohřbeného na hřbitově v Poličce, barokního sochaře a návrháře porcelánu Dominika Aulíčka (1734-1803), národního buditele Josefa Václava Justina Michla - Drašara (1810-62) a básníka Miloslava Bureše (1909-68).


Související téma: