Pohledy

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

První písemná zmínka o obci Pohledy pochází z roku 1365. V prostoru vrcholu Písečná nedaleko Pohledů dochází 21.1.1945 k paravýsadku partyzánské skupiny Olexe Borkaňuka. Po čtyřdenním stíhání se z dvou desetičlenných skupin zachránil jediný partyzán.

Zajímavosti obce Pohledy

Roubená lesní kaple sv. Víta u Pohledů z 1. poloviny 19. století s dřevořezbou Piety, opravena v roce 2002.

Svahy severovýchodně od obce Pohledy s charakteristickou stepní květenou, v této lokalitě chráněny jako významný krajinný prvek.


Tagy: