Olešnice na Moravě

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Podle falza z 12. stol. připomínána k r. 1073, jako městečko jmenována r. 1360. Roku 1999 získala Olešnice na Moravě titul "Vesnice roku" a 15.12. téhož roku statut města. Jednou z nejstarších dílen v Olešnici na Moravě je výroba tradičního modrotisku v rodině Danzingerů již od r. 1816 do současnosti s možností prohlídky.

Mezi Olešnicí a Ústupem boží muka z r. 1805 na místě střetu saských vojáků a rakouských rejtarů r. 1742.

Architektura v Olešnici

Lidová roubená chalupa čp. 243 z 1. pol. 19. stol., jedna z posledních na Kunštátsku. Klasicistní farní kostel sv. Vavřince v Olešnici na Moravě z r. 1839 s věží z r. 1882. Na bočním oltáři barokní obraz sv. Rodiny od E. Ouellina. Vrcholně barokní hřbitovní kostel sv. Mikuláše vznikl přestavbou staršího r. 1723, upravován r. 1852. Evangelický kostel z r. 1864. Na olešnickém náměstí kříž z r. 1831.

Osobnosti Olešnice na Moravě

Olešnice na Moravě je rodiště historika Augustina Neumanna (1891-1948), profesora bohoslovecké fakulty v Olomouci, (pam. deska na rodném domě naproti farnímu kostelu), historika a básníka Karla Doskočila (1908-62), muzikologa Jaroslava Pohanky (1924-64) a textilního výtvarníka Josefa Müllera (1931-94).

Olešnický průmysl kdysi a dnes

Největším  průmyslovým podnikem byla od r. 1894 továrna na hedvábné zboží fy Nagel a Brady. Od r. 1865 výroba umělých květin firma Matonoha, posléze Moraviaflor Olešnice na Moravě, masný a mlékárenský průmysl produkující mimo jiné známé Olešnické mléko.