Letovice

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Původní osada Letovice na Trstenické stezce (vedla i přes Bystré), která se zde dělila na větev do Brna a do Olomouce. Ve falzu z 13. století je připomínán k roku 1203 Bořita z Letovic. Později byly městečkem a na město byly Letovice povýšeny v roce 1936.

Historie Letovic

Roku 1596 je v Letovicích založen jeden z nejstarších literátských sborů na Moravě. První  manufaktura na kartóny zřízena velkostatkem r. 1750. Za 2. svět. války město sídlem německého  „jagdkomanda" pro boj s partyzány, v areálu dnešního podniku Tylex Letovice bylo vězení, jimž prošlo 191 zatčených, z nichž většina byla umučena v koncentračních táborech. Na památku je zde pamětní deska.

Původní gotický hrad přestavěn po r. 1570 Hanušem Fridrichem z Hardeggu na renesanční zámek Letovice, upravený na přelomu 17. a 18. stol. za Szelepczényjů v raném baroku. Po požáru roku 1724 za  Blümegenů do r. 1730 opraven a vybudováno předzámčí, v pol. 19. stol. za Kálnokyů postaveny    novogotické konírny, letní a zimní jízdárna a upravena středověká věž na zámku v Letovicích z 15. stol. Součástí zámeckého areálu je zámecký park o rozloze 14 hektarů a je to jeden z nejcennějších parků v kraji.

Letovická architektura

Pův. pozdně gotický farní kostel sv. Prokopa v Letovicích z poslední čtvrtiny 14. stol. s úpravami z let 1668 - 85, z pol. 19. století a s věží z r. 1847. V interiéru sedile z r. 1492 a 14 náhrobků ze 16. stol., v gotické mariánské kapli vitráže od K. Svolinského z let 1971-72. Klášter milosrdných bratří založený Jindřichem Kajetánem z Blümegehenu z r. 1750 tvoří soubor budov s nemocnicí s původním zařízením lékárny a barokní kostel sv. Václava z r. 1774 a pod ním je krypta, kde je pochován známý obrozenecký dramatik a herec Matěj Stuna (1765-1819).

Těsně před Letovicemi směrem od Bystrého je Vodní nádrž Letovice tzv. Křetínka a Keltský skanzen Isarno v bývalém lomu s řadou staveb přibližujících život před dvěma tisíci lety.