Kunštát

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Město Kunštát, sídlo založené Kunou z Obřan r. 1280 asi při starší vsi. Jako městečko se uvádí poprvé r. 1464. Nad ním tehdejší hrad Kunštát, rodové sídlo pánů z Kunštátu, z nichž pocházel král Jiří z Poděbrad (1420 -71). Roku 1520 prodal poslední majitel z rodu Kunštátu panství Vilému z Pernštejna.

V okolí výskyt grafitu,  žáruvzdorných jílů a limonitu. Od r. 1889 v několika dílnách vyráběno hrnčířské a keramické zboží, nyní zvláště Moravia Art s prodejnou umělecké a užitkové keramiky.

Město Kunštát je spojeno s životem básníka Františka Halase, který zde pobýval v letech 1941 - 49 (pamětní deska na náměstí na domě čp. 17) a je pohřben na místním hřbitově v Kunštátě. Od roku 1968 se konají sympozia "Halasův Kunštát".

Kunštátská architektura

Původní hrad Kunštát jako jeden z nejstarších šlechtických hradů založen nejpozději v pol. 13. stol. jako ještě pozdně románská stavba, na přelomu 14. a 15. stol. podstatně upravován a rozšířen, za vlády Jiřího z Poděbrad přistavěna hranolová věž a zesíleno opevnění. V 2. pol. 16. stol. hrad přestavěn na renesanční zámek Kunštát, upravený roku 1680 částečně barokně a na počátku 20. stol. romanticky.

Kunštátský zámek je částečně zpřístupněn, prohlídka s průvodcem trvá cca 40 minut. V zámeckém parku v Kunštátě je dochována centrální polygonální střelnice z 18. století, kašny a jeden z mála psích hřbitovů. Raně barokní kostel sv. Stanislava z r. 1687 s renesančními náhrobky v interiéru, v něm nástěnný obraz „Vítězný Kristus" od Milivoje Husáka z r. 1989. Pozdně barokní fara z 2. pol. 18. stol. Barokní hřbitovní kostel sv. Ducha z 18. stol. Na náměstí v Kunštátě je socha Jiřího z Poděbrad z r. 1885.

Osobnosti města Kunštát

Kunštát je rodištěm historika Jana Tenory (1866-1936, pamětní deska na rodném domě na nám. č. 24), lékaře a spisovatele Rudolfa Hynka, píšícího pod pseudonymem Ralph Waldo (1283-1952) a básníka Klementa Bochořáka (1910-81). V Kunštátě působil v letech 1965-87 jako ředitel keramické huti Ústředí uměleckých řemesel keramik Jiří Kemr (1921-1992, který  získal řadu mezinárodních cen), od roku 1967 zde působí sochař keramik Zdenek Lindovský (*1943) a od r. 1976 v Kunštátě žije známý spisovatel Ludvík Kundera (*1920).