Jimramov

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Jimramov je připomínán už roku 1361a byl historicky spojen s nedalekým tehdejším hradem Štarkov, po roce 1781 středisko nekatolíků. Původní renesanční čtyřkřídlý zámek v Jimramově z konce 16. století na okraji parku. V současnosti jsou majiteli jimramovského zámku opět Belcrediové.

Architektura v Jimramově

V Jimramově je Městská památková zóna. Trojúhelníkovité jimramovské náměstí s převážně klasicistními domy, renesanční radnice z konce 16. století a škola rovněž klasicistně upraveny. Pův. gotický kostel Narozeni P. Marie v Jimramově přestavěný barokně v letech 1707 -15, s věží z roku 1879. Evangelický kostel uprostřed evangelického hřbitova a nad ním hrobka Belcrediů.

Jimramovské osobnosti

Nad soutokem Fryšávky a Svratky v Jimramově je rodný dům známých spisovatelů bratří Aloise a Viléma Mrštíků s pamětní deskou. Na jimramovském náměstí je mimo jiné i dům kde se narodil evangelický farář Jan Karafiát, velice známý to autor knihy „Broučci".


Související téma: