Jak na floating

Princip floatingu - Jaké zážitky očekávat - Působí floating i na pleť, svaly, klouby ap. - Floating versus Vaše psychika

Jak a proč floatingZážitek z floatingu nelze přirovnat k ničemu, co jste dosud prožili. Zkusíme-li přirovnávat, nabízí se příjemné ranní probuzení, kdy jste plní síly a radosti, odpočatí a s chutí do nového dne. Floating je metodou relaxace, která Vám dovoluje uvolnit se a zrelaxovat velice rychle a účinně, fyzicky i psychicky. Základem je rychlé a důkladné uvolnění veškerého svalstva. Člověka nic netlačí, necítí tíhu a je mu lehce, stav beztíže je sám o sobě natolik příjemný, že navozuje pocity vnitřní pohody, harmonie a relaxace...

Flotační tank je vodoléčebné zařízení imitující beztížný stav. Umožňuje plavání na povrchu hladiny, uvolňuje pohybový aparát, svaly, klouby, má příznivé účinky na kožní problémy i onemocnění a relaxuje organismus po psychické stránce - pomáhá odbourávat stres, únavu a vyčerpanost.

Ve floatingu se můžete vznášet

Slovo floating (float) znamená v překladu „vznášet se“. Představa je to velice příjemná, ovšem v praxi těžce dosažitelná. Brání nám v tom jeden ze základních fyzikálních zákonů - zákon gravitace. Gravitace nám umožňuje pohodlně chodit po Zemi, ne však vznášet se...

Floating  je vhodný i pro neplavce

Principem floatingu je hustá voda?

Zemskou tíži lze překonat ve stavu beztíže, ale i když si každý přál být v mládí kosmonautem, málokomu se to povedlo. Ovšem vznášet se dá i jinak. Jistě znáte snímky jedinců, co si v Mrtvém moři čtou v klidu noviny a končetiny jim ční nad hladinu, aniž by museli vynaložit sebemenší energii k udržení se na hladině. A to je princip floatingu – přesycený solný roztok který má tak vysokou hustotu, že vás nadnáší a eliminuje zemskou gravitaci na minimum. Je to zážitek, který se blíží stavu beztíže, při kterém se opravdu vznášíte a zažíváte něco jedinečného a překvapivého.

Čím vším nás gravitace ovlivňuje?
Třeba tím, že když spíte, síly zemské přitažlivosti způsobují zpomalení přítoku krve do kůže a svalů částí těla, jež jsou ve styku s podložkou. Pocit „přeleželé“ ruky vás nutí se ve spánku pootočit, jinými slovy řečeno reagovat na vnější podnět - gravitační sílu Země.

Proč je floating při relaxování tolik efektní?

Podstatou je skutečnost, že tělo nemusí tolik bojovat s gravitační silou. A tím pádem se může daleko snadněji uvolnit. Celý život nás zemská tíže táhne k zemi ovšem když ležíte ve floatační vaně, nadnášeni měkkou a poddajnou vodou, bez zatnutých svalů, aniž byste se potopili pod hladinu, tak na vás gravitační síla Země platí jen minimálně. Je to zcela jedinečný zážitek. Protože je tělo jakoby lehčí a rychle se uvolní, pomáhá rychleji uvolnit oblast psychickou, a psychické uvolnění ještě zpětně a snadněji uvolňuje tělo.

Jaké zážitky Vám floating nabízí

Když si představím, že budu hodinu ležet ve tmě, není to zcela lákavá představa... Vím z vlastní zkušenosti ( bezmála 4leté) že si do floatingu lehnete a nedovedete si představit, co tam tu hodinu budete dělat. Ovšem ve floatačním tanku čas ubíhá rychleji a tak se může stát, že Vám doba ve floatingu uplyne velice rychle i díky tomu, že nevnímáte čas. Ve floatačním tanku je také vířivka, vodní sloupce, hudba, ovládání světla a madla, kterých se může držet. To vše si můžete v průběhu floatace zapnout nebo vypnout. Tyto prvky jsou zde spíše proto, abyste se s novým prostředím seznámil a vyzkoušel všechny tlačítka a zjistí, že pro hlubší zážitek a hlubší relaxaci doporučujeme tyto věci vypnout a jen se vznášet husté vodě v tichu a tmě, protože pak lépe vnímáte uvolnění.

Odpočívající tělo a naprosto bdělá mysl

Po několika letech vědeckého bádání na téma izolace mozku od vnějších podnětů přišel J. Lilly na myšlenku vznášení ve vodě, kde je vliv zemské přitažlivosti snížen pod úroveň, na jakou jej lze vnímat koncovými orgány a centrálním nervovým systémem těla. Zrodila se myšlenka floating, který dává možnost prožít stav nezatížený gravitací a pozorovat, jak se při něm chová naše mysl. J. Lilly správně předpokládal, a ve svých pokusech prokázal, že i mozek a mysl se budou chovat naprosto jedinečně.
Začal s floatingem experimentovat. Trávil ve floatační nádrži hodiny a hodiny. Zjistil, že tělo i mysl ve stavu izolace od vnějších podnětů upadá do stavu hluboké relaxace, klidu a odpočinku, že je to stav velice příjemný, tělo je uvolněné, ovšem vědomí zůstává bdělé a tvůrčí. Objevil mnoho dosud nepoznaných stavů vědomí mezi bdělým vědomím a nevědomým stavem hlubokého spánku.

Co se při tomto uvolnění děje?
Je to fyzikálně chemický proces, kdy se od sebe oddálí svalová vlákna, zruší se určité chemické vazby, a nastává uvolnění, hlubší než jaké známe z každodenního života. Po asi 15 minutách nastává hlubší uvolnění svalové. Je dobré občas zkontrolovat svoje tělo, zda není někde zatnutý sval protože když jej povolíte, relaxace se opět prohloubí. Člověka přeci jen podvědomě drží obava, že se potopí, ale není třeba se bát i když z plic vydechnete všechen vzduch a uvolníte i svaly krční páteře, budete potopeni jen asi do 2/3 těla a hlava bude potopená těsně nad úroveň uší.

Jak prospívá floating tank po fyzické stránce

Působí floating i na pleť, svaly, klouby?

Protože teplota vody je stejná jako teplota těla tedy asi 37 stupňů rozhraní vody a vzduchu neruší vaše vnímání. Ani nevnímáte, kde končí voda a začíná vzduch a stav relaxace se tak prohlubuje rychleji. Díky takto nastavené teplotě se prokrví i periferie těla a teplota se udržuje stabilní. Prokrvení má dobrý efekt na výživu svalů i kůže a působením solí dochází k rychlejší obnově pokožky, a tím pádem zase zpětně k prokrvení a rychlejší regeneraci kůže.

Je floating vhodný při léčbě kožních problémů?

Ano, ať už je to otázka některých exémů, zejména atopického exému nebo některých typů lupénky především jejích neaktivních stavů. Kůže se při něm rychleji regeneruje. Navíc, u obou těchto zdravotních problémů je blízko k psychickým potížím, většinou úzkostným či depresivním stavům. Buď člověk prožije stres a ten se projevuje kožním onemocněním. Nebo je to opačně člověk si k onemocnění vytvoří psychický problém není spokojen se svým vzhledem atd. Floating zlepšuje jeho psychickou sféru, a přitom může zlepšovat i stav kůže, protože odbourává akutní stres.

Jaký výsledek můžete od floatingu očekávat?

Vždycky dojde k uvolnění fyzickému. Ať už umíte nebo neumíte relaxovat. Otázka je, jak hluboké uvolnění bude a jak ta hluboká relaxace dokáže uvolnit oblast psychickou. Každý, kdo vyjde z floatingu, vypadá odpočatě, uvolněně v obličeji, cítí se lehčí, vypadá mladší. Nemá obličej stažený v důsledku jakýchkoli stresů. A tím je i krásnější.

Působí floating na psychiku?

Zajímavé je, jak floating působí na psychiku. V odborných publikacích se uvádí, že způsobuje změněný stav vědomí.

Co se při tomto stavu v mozku odehrává a v čem se vědomí změní?

Změněné stavy vědomí mají různou hloubku i spánek je změněným stavem vědomí. Mozkové vlny se při těchto stavech začnou měnit a po určitou dobu mají jinou vlnovou délku, která je zajímavá z hlediska meditací stavů, kdy se začínám koncentrovat na jednu oblast, a tím pádem polarizuji svoje myšlení. Doslova to lze přirovnat k situaci, kdy magnetizuji šupinky kovu z původního chaosu se podle siločar polarizují od jednoho pólu k druhému v pravidelných liniích. Podobně by tato představa mohla vypadat v naší centrální nervové soustavě, kde se při meditaci vzruchy od kůry ke kmeni mozkovému také takto polarizují. Dochází tak ke stejné práci více struktur centrální nervové soustavy a člověk začne vnímat trochu jinak. Svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Ovšem dosáhnout tohoto stavu prostřednictvím meditace vyžaduje vnitřní práci, a tomu se člověk musí učit.

K těmto účelům slouží tisíce let stará fyzická, dechová nebo energetizační cvičení, cvičení mysli, koncentrace, meditace... Člověk trénuje a rozvíjí tyto schopnosti, které má v sobě každý, ale ne každý je využívá a rozvíjí. Zkrátka člověk na sobě musí usilovně pracovat. Některých změněných stavů lze snadněji dosáhnout změnou vnějších podmínek. A to je právě případ floatingu. Floatační stav napomůže dostat se snadněji do meditačních stavů. Ať už s nimi člověk umí nebo neumí pracovat, nějaký změněný stav vědomí při floatingu prožije a je v tom stavu schopen setrvat déle něž normálně. Protože když si sednu do nějaké meditační polohy, začne mě tuhle bolet v zádech a objeví se další rušivé aspekty, které floating odbourává. Člověk se lépe uvolní, a tak „ochutná“ zážitky, které by jinak nebyl schopen dosáhnout bez výcviku meditace, koncentrace a dalších technik, jež vyžadují velkou sebekontrolu a vysoké soustředění.

S kterými problémy Vám může floating pomoci?

Co se fyzických problémů týče floating prospívá i hojení jizev po operaci, skvěle uvolňuje namožené svaly, pomáhá při vertebrogenních potížích a svalových blokádách. Třeba při poúrazových stavech je výborným prostředkem. Má to řadu terapeutických využití nelze jej doporučit snad jen na akutní revmatické stavy, zejména kde teplo nedělá člověku dobře. Floating také výborně odbourává stres fyzický, psychický, přepracovanost všeho druhu i takovou, kterou sice nevnímáme, ale začínáme být nervózní, po příchodu z práce nadáváme, věci nás vyvádějí z míry to vše jsou indikace, se kterými člověku jen prospěje jednou za měsíc na floating zajít.

Naučí Vás floating relaxovat?

Dokážete se pak lépe uvolnit a relaxovat i mimo floating?

Samozřejmě. Protože se naučím relaxovat snadněji, vím, jak ten stav vypadá, k čemu směřuji, naučím se jej i přivodit. Samozřejmě, není každý den stejný i když budu cvičit meditaci nebo relaxaci, ne vždy to jde snadno. Abych tento stav převzal za svůj vlastní a dovedl ho dosahovat pravidelně, chce to nějaké úsilí a nějaký čas. A floating je pomůckou na cestě relaxace.