FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb

Čerpání FKSP 2016

V našem penzionu i Relax centru v jednom objektu lze čerpat FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) v roce 2016. Zaměstnavatelé veřejného sektoru napojení na státní rozpočet (školy, nemocnice, záchranné a bezpečnostní instituce a další úřady) ze zákona zřizují ve prospěch svých zaměstnanců fond kulturních a sociálních potřeb. Podobný fond mohou zřizovat i v soukromých firmách.

Co je to FKSP a mám na něj nárok?

FKSP umožňuje v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích poskytovat zaměstnancům zaměstnanecké výhody obdobné těm, které mohou poskytovat podnikatelské subjekty ve vazbě na zákon o daních z příjmů právnických osob. Podle zmocnění v § 33 zákona č. 250/2000 Sb. byla vydána vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla novelována vyhláškou č. 510/2002 Sb., novelou č. 100/2006 Sb. a novelou č. 355/2007 Sb., jenž legislativně upravují problematiku hospodaření s FKSP.

Komu je FKSP určen

FKSP je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, a to všem zaměstnancům bez ohledu na to, o jakou pracovní smlouvu, na základě které v organizaci pracují, se jedná.

Komu FKSP není určen

Fond kulturních a sociálních potřeb není určen osobám, které v organizaci vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr.  FKSP je určen i bývalým zaměstnancům - důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace. V případech, kde to vyhláška umožňuje, lze poskytnout příspěvek i rodinným příslušníkům zaměstnance, a to na rekreační pobyty, zájezdy a vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Tagy: