Bystřice nad Pernštejnem

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Bystřice nad Pernštejnem je připomínána už roku 1220, městem se Bystřice n. Pernštejnem stává roku 1580. Převažovala zemědělská a řemeslná činnost po 2. světové válce oděvní výroba. Ve staré radnici v Bystřici je městské muzeum s vlastivědnou, historickou a hornickou expozicí.

Architektura Bystřice nad Pernštejnem

Kostel svatého Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem byl zbudován v raně gotickém stylu ve 13. století. Zde je však ještě jeden kostel svaté Trojice, původně sloužící evangelíkům,  který pochází z roku 1615. Na Černém vršku je kaple svaté Anny z r. 1749.

Na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem je kašna z roku 1892 se sochami Cyrila a Metoděje. Ve středu náměstí je mariánský sloup z r. 1727. V horní části tohoto náměstí je pískovcový kříž z roku 1881.