Balda (Zlatá studna)

Aktivity při ubytování na Vysočině - Turistika

Bývalé lesní lázně s pramenem železité vody známé již koncem 17. stol., kde se léčil revmatismus vodou a jehličím. Lázeňská budova na Baldě z r. 1740 přestavěna r. 1833. V lázních Zlatá studna se léčil kromě jiných osobností i

básník Jaroslav Vrchlický. Poutní kaple P. Marie z roku 1748 s obrazem znázorňujícím lázně Zlatá studna.

Historie Baldy

V 17. století na Baldě při hledání zlata objevili pramen minerální vody, u něhož pak zásluhou hrabat Hohenembsů vyrostly malé lázně (1748) a mariánská kaple. Brzy k nim přibyl i zámek, který sloužil k občasnému pobytu vrchnosti až do roku 1869, kdy došlo k jeho adaptaci na veřejný lázeňský dům.

Toto místo zasazené do malebné přírody, bylo ještě před 2. světovou válkou hojně navštěvováno, díky čemuž mohla vzniknout Nová Balda, vzdálená jen pár stovek metrů od starého areálu. Na sklonku války ovšem lázeňské budovy zpustly natolik, že v letech 1946–1947 musely být některé z nich zbořeny (bývalý zámek). Brzy na to byly zrušeny i samotné lázně.

Balda dnes

Na Baldě dosud stojí poutní kaple Panny Marie Sněžné, vybudovaná počátkem 19. století, ještě za Hohenembsů. Hlavní pouť je 1. neděli v srpnu.

Související téma: